Satellaview var en satellittjänst (!) till Super NES (!!) som hade en specialversion av Super Mario Bros (!!!) med följande välbekanta karta.

Från tweeten nedan:

Låt oss hoppas att någon har ett original.