Alla fiender är inte lika sårbara för Jacks krafter.

Alla fiender är inte lika sårbara för Jacks krafter.