Satellaview var en satellittjänst (!) till Super NES (!!) som hade en specialversion av Super Mario Bros (!!!) med följande välbekanta karta.

Från tweeten nedan:

On the Satellaview for the Super Famicom there was an adaptation of Super Mario Bros with a new world map added.

👉 Läs vidare