Den som lever om ett par timmar – när nedräkningen är över – får se.