Svenska Might & Delight är glasklara med att Paws, som kommer till Windows och Mac den 24 mars (via Steam med flera), inte är Shelter 2. Det är däremot ”ett Shelter 2-spel”, vilket förstås är förvirrande. Hur står det till med peppen?