Robert följer upp förra veckans artikel om sin nyfunna kärlek till mobilspel med fyra recensioner av spelserien The Freshman ur spelet Choices. Teen- och relationsdrama kan väl aldrig bli fel?

Betygsskalan är 1-5, där 1 är underkänt, 2 godkänt, 3 bra, 4 utmärkt, och 5 fenomenalt underbart världsklassfantastiskt.