Två artiklar från förra året dök upp på radarn igen. Dels är det BBC som skriver om hetsjakten på Dungeons & Dragons på 80-talet, och dels är det New Yorker-artikeln om detsamma, och mer därtill. Trevlig läsning.